გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 30 ნოემბრიდან ქუთაისის ინტერაქტიული რუკა maps.kutaisi.gov.ge გადავა ახალ მისამართზე http://maps.municipal.gov.ge