გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 4 ივლისიდან ქუთაისის ინტერაქტიული რუკა maps.kutaisi.gov.ge გადავა ახალ მისამართზე http://maps.municipal.gov.ge